Op deze site vind je 'boekjes' die kinderen, in de basisschoolleeftijd, in de kerk kunnen maken.

Ze stimuleren het opzoeken in de Bijbel, waardoor ze vertrouwd raken in/met de Bijbel. Door de plaatjes, die bij het bijbelgedeelte passen, onthouden de kinderen de boodschap beter.

Kinderen kunnen actief meedoen in de kerkdienst en worden zo meer betrokken.